สมอง ส่วน หน้า ทำ หน้าที่ อะไร

หน้าที่ของสมองส่วนหน้ากลายเป็นประเด็นร้อนในการสนทนา ความตื่นเต้นที่เข้าใจยาก ฉันไม่เคยเห็นรูปแบบดังกล่าวมาก่อน โปรดใช้ความระมัดระวังในการอ่านบทความฉบับเต็มด้วยความระมัดระวัง กรุณาส่งต่อข้อความนี้ให้เพื่อนของคุณทางข้อความหรืออีเมล

สมอง ส่วน หน้า ทำ หน้าที่ อะไร
สมอง ส่วน หน้า ทำ หน้าที่ อะไร

ส่วนหน้าของสมองทำหน้าที่อะไร?

กลีบหน้าผากตั้งอยู่บนสมอง พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการอารมณ์ การแก้ปัญหา การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการจัดการพฤติกรรม พื้นที่ด้านซ้ายของกลีบหน้าผากมีความสำคัญต่อการผลิตภาษาและภาษา

ภาวะสมองเสื่อมส่วนหน้า (FTD) มักเรียกว่าโรค Pick’s หรือภาวะสมองเสื่อมส่วนหน้า (front lobe dementia) มีลักษณะเฉพาะโดยความเสื่อมของเซลล์ประสาทในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าและสมองส่วนขมับ กรณีแยกของภาวะสมองเสื่อม อาการที่หลากหลายแสดงลักษณะของภาวะสมองเสื่อมแบบนี้

สาเหตุการตายส่วนหน้า?

ภาวะสมองเสื่อมส่วนหน้าเกิดจากการตายของเซลล์ประสาทในบริเวณสมองส่วนหน้าและ/หรือด้านข้าง (FTD) เซลล์บางชนิดผลิตสารเคมีที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารบริเวณสมอง

ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจาก FTD เป็นเรื่องผิดปกติเมื่อเทียบกับภาวะสมองเสื่อมประเภทอื่น ประชาชนทั่วไป รวมทั้งแพทย์และพยาบาลบางคนอาจไม่คุ้นเคยกับคำนี้

การตัดสินและคำสั่งของสมอง?

สมองสร้างการตัดสินและคำสั่ง การมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหว พฤติกรรม และกระบวนการรักษาสมดุลนั้นเกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต ตลอดจนปริมาณและการกระจายของของเหลวในร่างกาย การทำงานของสมองมีความจำเป็นต่อความคิด อารมณ์ ความจำ และการจัดเก็บทักษะยนต์ การเรียนรู้) และความสามารถอื่นๆ ที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด

สมองของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง,

เช่น แมลง มีเซลล์ประสาทนับล้าน บ่อยครั้ง สมองของสัตว์ขนาดใหญ่มีเซลล์ประสาทมากกว่า 100 ล้านเซลล์ เมื่อเปรียบเทียบกับสมองของสัตว์อื่นๆ สมองของมนุษย์นั้นทั้งซับซ้อนและใหญ่กว่า

จุดต่อไปหลังจากเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าคือสมอง ศูนย์ประสาท ใกล้กับดวงตาระหว่างกลีบหน้าและหลังเป็นตำแหน่งของกลีบท้ายทอย

มันทำหน้าที่ของมันตามการเคลื่อนไหวของตาในสัตว์ เช่น ปลา กบ ฯลฯ และม่านตาพัฒนาตามปกติ จากส่วนนี้ของมนุษย์ กลีบแก้วนำแสงเกิดเป็นสี่ส่วนของร่างกาย

สมอง ส่วน หน้า ทำ หน้าที่ อะไร
สมอง ส่วน หน้า ทำ หน้าที่ อะไร

ขอบเขตของการบาดเจ็บ

ผู้ประสบภัยอาจไม่สามารถอยู่รอดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการบาดเจ็บ เป็นตัวกำหนดว่าเราตอบสนองต่อประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างไร ในแง่ของพฤติกรรมและสิ่งที่เราเรียนรู้ ตลอดจนการทำงานของระบบทางกายภาพที่หลากหลาย มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนมาก ด้วยเหตุนี้ เราทุกคนจึงต้องรักษานิสัยทางจิตที่ดีต่อสุขภาพ

ระวังเสมอเกี่ยวกับการค้นพบความผิดปกติของสมอง การเจ็บป่วยใด ๆ สามารถแก้ไขได้ทันทีที่เกิด จากข้อเท็จจริงที่ว่าความผิดปกติของสมองอาจมีอาการทางร่างกายที่ไร้ความสามารถโดยไม่ขึ้นกับสาเหตุ

สมองสองซีก

มีรอยบากที่มองเห็นได้ระหว่างสองส่วนของสมอง corpus callosum เป็นกลุ่มแอกซอนที่ใหญ่ที่สุดที่เชื่อมระหว่างซีกโลกทั้งสองของสมอง สมองของซีกโลกที่เกี่ยวข้องจะควบคุมกล้ามเนื้อของซีกโลกตรงข้าม

สัญญาณไฟฟ้าจะถูกแปลงเป็นสัญญาณเคมีที่ไซแนปส์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแอกซอนกับกลุ่มเดนไดรต์ หรือข้อความทางเคมีในสมองที่เรียกว่าสารสื่อประสาท ดังนั้น สิ่งมีชีวิตจึงได้รับข้อมูลในรูปของอารมณ์ ภาพ และประสบการณ์ในการดมกลิ่น ทำให้เกิดปฏิกิริยาและชุดต่อไปนี้

ซีกโลกคืออะไร

ซีกซ้ายและซีกขวาของสมองทำหน้าที่ต่างกัน สมองซีกซ้ายของคนควบคุมร่างกายครึ่งซีกขวา การเคลื่อนไหวเป็นความรับผิดชอบของซีกซ้ายของสมอง มีส่วนสมองที่แตกต่างกันห้าส่วนหรือกลุ่มที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้:

เส้นใยประสาทออกจากสมองผ่านทางก้านสมองและเดินทางลงไปที่ไขสันหลัง ในขณะที่ข้อความเดินทางในลักษณะตรงกันข้าม จากสมองไปยังไขสันหลัง นอกจากนี้ยังควบคุมการทำงานของเส้นประสาทสมอง 12 ชุด ร่วมกับซีรีเบลลัมควบคุมความสมดุล

บทสรุป

ขอบคุณที่อ่านมาถึงตรงนี้ ฉันหวังว่าสิ่งที่ฉันพูดไปจะมีประโยชน์ นอกจากนี้ ฉันมั่นใจว่าขณะนี้คุณมีความเข้าใจที่สำคัญเกี่ยวกับหัวข้อนี้แล้ว ฉันต้องเข้าใจการทำงานของสมองกลีบหน้า คุณอาจช่วยกระจายข้อความด้วยการทวีต เฟสบุ๊ค แก้ไขใหม่ และอัปโหลดวิดีโอนี้ไปยังช่องของคุณเอง ฉันขอขอบคุณที่คุณสละเวลาอ่านบล็อกของฉันอย่างเต็มที่

Similar Posts

Leave a Reply