Https //Goess.general Outsourcing.co.th/Usui

Https //Goess.general Outsourcing.co.th/Usui

คู่มือการใช้งานแพลตฟอร์ม Https //Goess.general Outsourcing.co.th/Usui สำหรับพนักงาน การเข้าถึงและลงชื่อเข้าใช้ เพื่อเริ่มการใช้งานระบบ Https //Goess.general Outsourcing.co.th/Usui, ผู้ใช้จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้: การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงินเดือน หลังจากลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้ว, ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนได้โดย: ฟังก์ชั่น “Forgot Password” และ “Change Password” สำหรับผู้ที่ลืมรหัสผ่านหรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย, ระบบ Https //Goess.general Outsourcing.co.th/Usui มีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้คุณสามารถรีเซ็ตหรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้อย่างง่ายดาย: