ปลูก ยางพารา 1 ไร่ ได้ กี่ ตัน

ปลูก ยางพารา 1 ไร่ ได้ กี่ ตัน: การเตรียมดินสำหรับต้นยางสามารถทำได้หลายวิธี และพื้นปลูกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไป พิจารณาตัวอย่างการทำสวนยางที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ก่อนที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายป่าหรือมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม จะต้องกำจัดต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายป่าที่มีอยู่ก่อน

ปลูก ยางพารา 1 ไร่ ได้ กี่ ตัน
ปลูก ยางพารา 1 ไร่ ได้ กี่ ตัน

1 ไร่ปลูกยางได้กี่ตัน?

  • ไร่ละ 80 ต้น จะมาจากการปลูกที่ทิศใต้ 2,50 เมตร และทางทิศตะวันออก 8 เมตร
  • เพื่อให้ได้ 91 ต้นต่อไร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เว้นแถวของคุณห่างกัน 2.50 เมตร

ระยะห่างระหว่างการปลูกต้นยางส่งผลต่อการพัฒนาของต้น ความสามารถในการกำจัดวัชพืช และความสามารถในการจัดการ ปริมาณน้ำยางที่ต้นยางผลิต

ก่อตั้งสวนยาง?

ผลจากธรณีวิทยาของแต่ละภาค ทำให้ที่ดินที่ใช้ทำสวนยางมีลักษณะเฉพาะ ในกรณีที่มีสวนยางพาราที่มั่นคง มีเทคนิคเพิ่มเติมในการเตรียมดินสำหรับปลูก ก่อนดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อเตรียมพื้นที่ที่เป็นไม้หรือพื้นที่รก ต้นไม้เหล่านี้จะต้องถูกตัดทิ้งเสียก่อน

ยางจำเป็นหรือไม่?

ต้นยางแต่ละต้นต้องใช้พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม. ถ้าภูมิประเทศเป็นแนวราบ พื้นที่ปลูก 2.5 คูณ 8 เมตร (ให้ผลผลิต 80 ต้นต่อไร่) หรือ 3 คูณ 7 เมตร เหมาะสำหรับต้นยางรุ่นแรก (จะได้ต้นยาง 76 ต้นต่อไร่)

ยางพารา?

ยางควรเป็นพืชผลแรกที่ปลูกเป็นแถวหรือวางแนว คือการกำหนดลักษณะแถวหลักหรือแถวเริ่มต้นของสวนยางพารา หากพื้นที่เพาะปลูกราบเรียบ แถวหลักควรวิ่งจากทิศตะวันออกไปตะวันตก (เพื่อให้ได้รับแสงอย่างมีประสิทธิภาพ) หากภูมิประเทศมีความลาดชัน การวางตำแหน่งในลักษณะที่กีดขวางการไหลของน้ำจะช่วยป้องกันการกัดกร่อนและการพัดพาปุ๋ยและดินออกไป

จากนั้นนำเศษไม้มากอง จัดเรียงตามภูมิภาค และปล่อยให้แห้งเพื่อสร้างเกราะป้องกันไฟก่อนที่จะจุดไฟ หลังจากที่ไฟดับลงแล้ว ให้รวบรวมของคาวที่เหลือและเผารวมกัน ดินเตรียมปลูกด้วยการไถพรวนสองครั้ง

ปลูก ยางพารา 1 ไร่ ได้ กี่ ตัน
ปลูก ยางพารา 1 ไร่ ได้ กี่ ตัน

ขึ้นอยู่กับความชัน?

ของควนหรือเนินเขา ระยะห่างระหว่างขั้นบันไดสามารถมีความสูงและความกว้างได้ตั้งแต่ 8 ถึง 10 เมตร โดยมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ถ้าทางลาดชันควรเพิ่มช่องว่างระหว่างบันได

ตลอดการใช้สวน เก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเวทีส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป

การทำสวนยางแบบยั่งยืนอาจสร้างรายได้เฉลี่ย 29,068 บาททุกเดือนทั้งปี ไม่ว่าฤดูฝนหรือฤดูแล้ง

ต้นยาง?

เกษตรกรอาจมั่นใจได้ว่าต้นยางของตนจะเติบโตในอัตราเดียวกันโดยปลูกต้นฤดูฝนและให้ปุ๋ยปีละสองครั้งโดยใช้ปุ๋ยตราปลานิลทองหรือปุ๋ยนกอินทรีย์แดงคู่

รากของต้นยางสามารถเติบโตได้ลึกอย่างน้อย 50 ซม. เพื่อให้สามารถอยู่รอดในฤดูแล้งได้ ในช่วงฤดูแล้งหรือฤดูแล้ง ยางพาราจะยังคงมีชีวิตอยู่และคงสภาพใบของมันไว้ทั้งหมด

เกษตรและสหกรณ์?

อิทธิพลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการประเมินโดยการรวมข้อมูลความเหมาะสมของดินและปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชสำหรับพืชแต่ละประเภท อำเภอขุนหาญไม่ผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่งในสองเกณฑ์ (S2 และ N)

ในอำเภอขุนหาญ?

ยางพาราได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพืชผลที่ทำกำไรได้มากที่สุด เนื่องจากยางรถยนต์มีพื้นที่เก็บเกี่ยวน้อยกว่าข้าว จึงมักเปิดในช่วงต้นเดือนมกราคม ถอดยางหน้ารถออกระหว่างช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วต้นยางจะมีอายุเจ็ดขวบและสามารถโค่นได้อย่างปลอดภัย

บทสรุป

ฉันได้รับข้อมูลมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและการใช้ไซต์โซเชียลมีเดีย เช่น Twitter, YouTube และ Facebook

คุณจะไม่อยากพลาดเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันในอนาคต ดังนั้นสมัครสมาชิกบล็อกนี้ การส่งบทความนี้ไปยังผู้ติดต่อทางโซเชียลมีเดียของคุณนั้นเปรียบได้กับการซื้อกาแฟให้ฉันสักแก้ว

Similar Posts

Leave a Reply