Https //Goess.general Outsourcing.co.th/Usui

คู่มือการใช้งานแพลตฟอร์ม Https //Goess.general Outsourcing.co.th/Usui สำหรับพนักงาน

Https //Goess.general Outsourcing.co.th/Usui
Https //Goess.general Outsourcing.co.th/Usui

การเข้าถึงและลงชื่อเข้าใช้

เพื่อเริ่มการใช้งานระบบ Https //Goess.general Outsourcing.co.th/Usui, ผู้ใช้จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:

  1. เข้าถึงเว็บไซต์: ผ่านลิงก์ Https //Goess.general Outsourcing.co.th/Usui เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของระบบ.
  2. ลงชื่อเข้าใช้: บนหน้าลงชื่อเข้าใช้, กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากองค์กรหรือแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณ.

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงินเดือน

หลังจากลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้ว, ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนได้โดย:

  1. การดูข้อมูลส่วนบุคคล: เลือกเมนู ‘ข้อมูลพนักงาน’ เพื่อเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคล, ประวัติการทำงาน, และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
  2. การเข้าถึงข้อมูลเงินเดือน: เลือก ‘E-PAYSLIP’ เพื่อดูรายละเอียดเงินเดือน, รวมถึงสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF สำหรับการใช้งานนอกแพลตฟอร์ม.

ฟังก์ชั่น “Forgot Password” และ “Change Password”

สำหรับผู้ที่ลืมรหัสผ่านหรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย, ระบบ Https //Goess.general Outsourcing.co.th/Usui มีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้คุณสามารถรีเซ็ตหรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้อย่างง่ายดาย:

  1. การใช้ฟังก์ชั่น “Forgot Password”: บนหน้าลงชื่อเข้าใช้, คลิกที่ลิงก์ ‘Forgot Password’ และทำตามขั้นตอนเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ.
  2. การเปลี่ยนรหัสผ่าน: หลังจากเข้าสู่ระบบ, เลือกตัวเลือก ‘Change Password’ จากเมนูการตั้งค่าหรือโปรไฟล์ผู้ใช้เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่.

Similar Posts

Leave a Reply